YESON

Czy można autoklawować puste butelki?

Puste butelki można autoklawować, a wręcz powinno być to wykonane, aby nie doszło do zjawiska kontaminacji. Mamy z tym do czynienia w wielu laboratoriach, gdzie powszechnie wykorzystuje się roztwory do przeprowadzania analiz i eksperymentów, jak również przechowujące substancje do prowadzenia elektroforezy itp. Jest to szczególnie istotne także w przypadku opakowań służących do płynnych hodowli.

We wszystkich wymienionych sytuacjach naczynia muszą być czyste, pozbawione resztek roztworów i ewentualnych drobnoustrojów, co może wpływać na przebieg doświadczenia i odczyt uzyskanych wyników. Najlepiej sprawdzają się artykuły wykonane z plastiku, które są lekkie, odporne na wysoką temperaturę i nie wchodzą w reakcje ze znajdującymi się wewnątrz substancjami. Należy jednak zaznaczyć, że do tego celu można wykorzystywać wyłącznie butelki wykonane z surowców stabilnych, ponieważ w przeciwnym razie mogą one skurczyć się lub – co gorsza – wybuchnąć, uszkadzając komorę urządzenia.

Producenci nanoszą informację na opakowaniach, najczęściej są one wykonane z:

– polipropylenu (PP)

– polimeru polifluoroksylowego (PFA)

– politetrafluoroetylenu (PTFE)

– polimetylopentenu (PMP)

– poliwęglanu (PC).

Najlepiej pod względem sterylizacji w autoklawie wypadają butelki wykonane z polipropylenu, ponieważ są one najbardziej wytrzymałe i można je wielokrotnie poddawać procesom wyjaławiania. Nieco gorzej na ich tle wypadają opakowania stworzone z poliwęglanu, ponieważ wytrzymują jedynie od 30 do 50 cykli autoklawowania.

Jakie butelki szklane nadają się do sterylizacji w autoklawie?

W autoklawie można sterylizować także puste butelki wykonane ze szkła, pod warunkiem, że jest to szkło borokrzemowe. Podobne rozwiązanie stosowane jest w naczyniach żaroodpornych, ponieważ cechuje je wysoka odporność na działanie bardzo wysokich temperatur oraz ciśnienia. Są one nieco cięższe od tych wykonanych z plastiku, dają się bardzo łatwo czyścić, a czynnik termiczny stosowany w autoklawie bardzo dobrze penetruje ich wnętrze.

Jakie warunki muszą panować w autoklawie, aby puste butelki były dobrze wysterylizowane?

Puste butelki należy odpowiednio przygotować do procesów sterylizacji w autoklawie. Muszą być one dokładnie wyczyszczone z pozostałości roztworów. Warto je także przepłukać wodą destylowaną, aby mieć pewność, że ewentualne resztki substancji zostaną wymyte z ich wnętrza. Następnie można umieścić je w komorze urządzenia, jednak należy pozostawić je odkręcone. W przeciwnym razie wytworzona próżnia może wywołać zapadnięcie się butelki, przez co przestanie być ona użyteczna. Dobrym pomysłem jest przyklejenie nakrętki specjalną taśmą w taki sposób, aby jej wierzch był przymocowany do szyjki. W ten sposób gorąca para wodna dotrze do wnętrza butelki, ale wysterylizowana zostanie także nakrętka. Należy także upewniać się za każdym razem, że opakowania nie są pęknięte lub uszczerbione. Wysoka temperatura może spotęgować uszkodzenia, przez co naczynia nie będą nadawać się do użytku.

Sprawdź także inne wpisy: