YESON

Wyposażenie gabinetu stomatologicznego – urządzenia zapewniające odpowiednie warunki sanitarnohigieniczne, bezpieczeństwa i higieny pracy

Wyposażenie gabinetu stomatologicznego to ważny element praktyki dentystycznej. Dobrze skomponowane i kompleksowe wyposażenie gabinetu stomatologicznego rzutuje na jakość wykonywanych usług, komfort dla pacjenta podczas zabiegów, a także na wygodę dla samego personelu medycznego. Wyposażenie gabinetu stomatologicznego to wyjątkowo szeroki zakres urządzeń, narzędzi, akcesoriów, materiałów. Otoczenie i oprzyrządowanie stomatologiczne musi cechować przede wszystkim szczególna czystość, dezynfekcja czy całkowita jałowość – sterylność przedmiotów. W tym właśnie celu każde wyposażenie gabinetu stomatologicznego powinno mieć na stanie myjkę ultradźwiękową do czyszczenia narzędzi, a także autoklaw do procesu sterylizacji.

Myjka ultradźwiękowa to proste urządzenie, które pozwala na dogłębne czyszczenie i/lub dezynfekcję instrumentów stomatologicznych. W przypadku narzędzi stomatologicznych i często ich nieregularnych kształtów, wielu szczelin, zagłębień, bruzd czy porowatej powierzchni mycie ręczne jest niewystarczające czy nawet wykluczone. Myjka ultradźwiękowa wykorzystuje fizyczny proces kawitacji do czyszczenia każdej powierzchni, bez jakiegokolwiek uszczerbku na ich właściwościach wizualnych czy użytkowych. Nadaje się do czyszczenia np.: wierteł stomatologicznych diamentowych. Kolejnym istotnym elementem wyposażenia gabinetu stomatologicznego jest autoklaw próżniowy. Jest to niezbędne urządzenie do sterylizacji, przechowywania wyjałowionych akcesoriów, a także dokumentowania procesów sanitarnych. Urządzenia typu autoklaw wykorzystują hermetyczność zbiornika, wysoką temperaturę, duże ciśnienie i powstałą parę wodną do procesu niszczenia wirusów i bakterii zarówno w ich wegetatywnej jak i przetrwalnikowej postaci. Jest to proces całkowitego wyjałowienia. Korzystając z powyższych urządzeń, każdy gabinet stomatologiczny musi mieć na swoim wyposażeniu materiały typu: torby, opakowania, rękawy do sterylizacji i przechowywania akcesoriów, a także funkcjonalną zgrzewarkę.

Wyposażenie gabinetu stomatologicznego – jakie wyróżniamy grupy rodzajowe?

Wyposażenie gabinetu stomatologicznego można najogólniej podzielić na grupy. Każda z nich wymaga odpowiedniego poziomu higieny i sterylności. Przykładowo wyróżniać możemy:

  • instrumenty diagnostyczne
  • narzędzia izolacji zębów od wilgoci
  • narzędzia do opracowywania wypełnień
  • narzędzia do opracowywania zębów
  • narzędzia chirurgiczne
  • narzędzia implantologiczne

Wyposażenie gabinetu stomatologicznego to oczywiście także centralne jego miejsce, czyli tzw. unit stomatologiczny: fotel stomatologiczny, stolik personelu (lekarz + asysta), sterownik nożny, blok spluwaczki, oświetlenie zabiegowe, konsola z urządzeniami (turbina i mikrosilnik, dmuchawa wodno-powietrzna) oraz blok zasilania.

Wyposażenie gabinetu stomatologicznego – propozycja interesującego rozwiązania

Bardzo interesującym wyposażeniem gabinetu stomatologicznego może okazać się tzw. system uzdatniania wody. Jest to urządzenie, które zapewni dostęp do wody o wysokich parametrach jakościowych, uzdatnionej wprost z wodociągu. Uzyskana z systemu woda jest oczyszczona z zanieczyszczeń i jonów, które przede wszystkim powodują jej twardość.Z systemu uzdatniania wody w relatywnie krótkim czasie uzyskujemy dużą ilość uzdatnionej wody do procesów medycznych w gabinecie stomatologicznym.