YESON

Jakie są najpopularniejsze metody zgrzewania folii?

Jakie są najpopularniejsze metody zgrzewania folii?

Sterylizacja narzędzi używanych w gabinetach lekarskich, stomatologicznych, salonach kosmetycznych i w innych tego typu placówkach jest obecnie obowiązkiem narzucanym przez prawo. W procesie tym wykorzystuje się specjalne urządzenia, zwane autoklawami. Sterylizację najczęściej przeprowadza się w pakietach, czyli w specjalnych opakowaniach foliowych, które zamyka się przy pomocy zgrzewarki. W dzisiejszym wpisie opowiemy o tym, jakie są najpopularniejsze metody zgrzewania folii.

Zgrzewanie kontaktowe

Zgrzewanie kontaktowe jest jedną z najstarszych metod, w której wykorzystuje się nagrzaną listwę. Uplastycznione tworzywa elementów łączonych dociskane są do nienagrzanego podłoża lub ściskane między dwiema nagrzanymi listwami. Kolejnym etapem jest ochłodzenie pozostającego pod naciskiem złącza oraz usunięcie zgrzanych folii spod listew. W celu wyeliminowania ryzyka strat ciepła i rozerwania tworzywa, listwy zabezpiecza się pokrywając je odpornymi na wysoką temperaturę smarami silikonowymi lub stosuje się specjalne przekładki z gumy silikonowej lub folii PTEE.

Zgrzewanie indukcyjne

W przypadku zgrzewania indukcyjnego w strefie łączenia umieszcza się przewodnik elektryczny, który nagrzewany jest w zmiennym polu magnetycznym. Działanie przewodnika powoduje, że materiał polimerowy ulega uplastycznieniu. Wadą tej metody jest pozostawanie przewodnika w obszarze zgrzeiny.

Zgrzewanie ultradźwiękowe

Zgrzewanie przy pomocy ultradźwięków jest metodą, w której ciepło generowane jest na skutek cyklicznych zmian pól natężeń ściskających i rozciągających. Przy pomocy drgań w strefie łączenia zgrzewanych materiałów wywołane jest tarcie, dzięki czemu ciepło uplastycznia wierzchnie warstwy tworzyw. Zgrzewanie ultradźwiękowe może być pośrednie lub bezpośrednie. Zgrzewanie bezpośrednie stosowane jest w przypadku tworzyw polimerowych o małym współczynniku sprężystości, pośrednie – o dużym.

Zgrzewanie impulsowe

Ostatnią z prezentowanych metod jest zgrzewanie impulsowe, które polega na ściśnięciu uplastycznionego tworzywa między szybko nagrzewającymi się i następnie ochładzanymi listwami. Odpowiednia konstrukcja ruchomej listwy, w którą wyposażona jest zgrzewarka impulsowa umożliwia naprzemienne nagrzewanie i ochładzanie. Listwa ta ma małą pojemność cieplną. Pod wpływem przepływu prądu szybko się nagrzewa, a po jego odłączeniu następuje ochładzanie. Dzięki temu, że chłodzenie następuje już w trakcie docisku, możliwe jest natychmiastowe zapakowanie narzędzi w świeżo uformowane opakowania, w których następnie trafiają do autoklawów.

Wymienione metody są tylko jednymi z wielu sposobów zgrzewania folii. Oprócz nich stosuje się także zgrzewanie przy pomocy nagrzanego drutu lub taśmy, zgrzewanie pojemnościowe lub za pomocą nagrzanego klina.