YESON

Historia autoklawu

Historia autoklawu sięga, aż 1679 roku i jego wynalazcą w pierwowzorze był francuski naukowiec, fizyk Denis Papkin, który mieszkał w Anglii i był członkiem tzw. Towarzystwa Królewskiego w otoczeniu samego monarchy. Autoklaw w pierwowzorze, zwany został kotłem Papkina, od nazwiska wynalazcy. Po raz pierwszy został zaprezentowany w 1682 roku podczas przyjęcia na rzecz członków wspomnianego Towarzystwa Królewskiego w Londynie. Wówczas był to jeszcze toporny w swej estetyce autoklaw z klapą bezpieczeństwa. Za jego sprawą na przyjęciu zaserwowano gotowane dania. Pierwszy autoklaw dał początek kotłowi parowemu, a także szybkowarom.

Jakie założenia odnośnie wynalazku autoklawu postawił jego twórca?

Autoklaw miał być urządzeniem wykorzystującym procesy fizyczne i chemiczne, dzięki podgrzaniu wody do wysokiej temperatury w hermetycznie zamkniętym pojemniku. W normalnych warunkach atmosferycznych, proces wrzenia wody ogranicza kąpiel temperaturową do 100 stopni Celsjusza. W przypadku autoklawu, na skutek podgrzania wody dochodzi do zmiany jej stanu skupienia w parę wodną. W szczelnie zamkniętym pojemniku wywołuje to wzrost ciśnienia. Dzięki tym założeniom wewnątrz autoklawu dochodzi do procesów wykorzystywanych obecnie w różnych gałęziach przemysłu.

Autoklaw współcześnie,czyli jak historia autoklawu wpłynęła na współczesną rzeczywistość?

Autoklaw to obecnie niezbędne urządzenie, którego zakres wykorzystania jest bardzo obszernie. Przede wszystkim nowoczesne, współczesne autoklawy to dużo mniejsze gabaryty, zgrabne i smukłe wymiary, a także bardzo innowacyjne rozwiązania – zostały „nasycone technologią”. To również wysokiej jakości materiały wykonania autoklawu, wyświetlacze cyfrowe, określone programy, wbudowane drukarki i rejestratory procesów. To także szybkość i skuteczność działania, duża moc, możliwość wytwarzania wysokiego ciśnienia, zwiększone bezpieczeństwo działania itp.

Współczesne autoklawy wykorzystywane są jako urządzenia sterylizujące na szeroką skalę, w salonach fryzjerskich, gabinetach kosmetycznych, w studio tatuaży, w gabinetach stomatologicznych, w laboratoriach itp.

Autoklaw niszczy w procesie sterylizacji formy mikroorganizmów, groźnych wirusów i bakterii, ich formy przetrwalnikowe. Oczywiście zawsze należy upewnić się, do jakich celów dany autoklaw został zaprojektowany, czy będzie eliminował wszystkie z oczekiwanych zagrożeń.

Całkiem odmienną formą wykorzystania autoklawu jest przemysł spożywczy i mięsny. Tutaj ponownie wykorzystuje się wysoką temperaturę, ciśnienie i parę wodną do przeprowadzenia procesów żywnościowych. Tego typu wykorzystanie autoklawu odpowiada jego pierwowzorowi z historii powstania autoklawu. W ten sposób został on przedstawiony przez twórcę Denisa Papkina.

Autoklawy stosuje się w przemyśle spożywczym, w zakładach mięsnych i owocowo-warzywnych. Celem autoklawu jest nadanie produktom trwałości, bezpieczeństwa w przechowywaniu, bez utraty walorów smakowych i wartości odżywczych. Autoklaw w tej wersji odpowiadahistorycznym założeniom Papkinsa:

  • proces gotowania
  • proces wygrzewania w próżni
  • gotowanie ciśnieniowe
  • pasteryzacja
  • sterylizacja w parze lub w wodzie itp

Zobacz także: